ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านงิ้ว
หมู่ 3 ถนนวัดเสด็จ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลบ้านงิ้ว
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทร. 02-9798398
 

ติดต่อสอบถาม อบต.บ้านงิ้ว
**หัวข้อ :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
**ชื่อ - นามสกุล :
**ข้อความ :
**รหัส :
 
 

 
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

   
 

 
 

 
     
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ อบต.
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่ง อบต.
 
 
 
 
 
 
 
เริ่ม : 2010-08-04
ปิด : 2011-08-04
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ใหม่ของ
อบต.บ้านงิ้ว มีความสวยงามมากน้อยเพียงใด?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
เฉย ๆ
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ
กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8
© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย
Dungbhumi